1.
Hytönen J, Tupala A-K. Ekologisesta kompensaatiosta kohti maankäytön suunnittelun ekologista tilinpitoa. A&Y [Internet]. 23. kesäkuuta 2022 [viitattu 9. elokuuta 2022];51(1):185–196. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/115137