1.
Laako H. Erämaiden omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya ekologisena rajamaana ja -vyöhykkeenä. A&Y [Internet]. 12. tammikuuta 2023 [viitattu 28. toukokuuta 2024];51(2):65-8. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/119501