1.
Takala T. Monitavoitteisuuden sumentavuus ja agonismin vaikeus: Metsädiskurssihankkeen löydöksiä ja uusia tutkimussuuntia. A&Y [Internet]. 12. tammikuuta 2023 [viitattu 7. joulukuuta 2023];51(2):124-3. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/120749