1.
Houtbeckers E. Ekokriisi ja uudet liittolaisuudet: metsäkiistoista metsädialogeihin. A&Y [Internet]. 12. tammikuuta 2023 [viitattu 7. joulukuuta 2023];51(2):46-64. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/121572