1.
Faehnle M, Lukkarinen J, Santala I. Energiakriisi ja kollektiivinen toimijuus kunnissa. A&Y [Internet]. 12. tammikuuta 2023 [viitattu 21. maaliskuuta 2023];51(2):145-52. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/122925