1.
Häyrynen S, Mustonen A, Salmivuori E. Syrjäseudut siirtymässä: kestävyysmurroksen ja sen oikeudenmukaisuuden moninaiset tulkinnat periferiastrategioissa. A&Y [Internet]. 21. joulukuuta 2023 [viitattu 25. huhtikuuta 2024];52(2):99–120. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/130499