1.
Leino J, Kivinen S, Mononen T, Sihvonen J. Yhteistä ja yksityistä hyvää: kokemuksia kaivostoiminnan ympäristöoikeudenmukaisuudesta maaseuduilla. A&Y [Internet]. 21. joulukuuta 2023 [viitattu 14. heinäkuuta 2024];52(2):5–28. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/130927