1.
Heikkurinen P. Miten metsien monet merkitykset, ”sielut ja nielut”, voivat täydentää toisiaan?. A&Y [Internet]. 21. joulukuuta 2023 [viitattu 14. heinäkuuta 2024];52(2):139–141. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/131472