1.
Sorvali J, Lyytimäki J, Lähteenmäki-Uutela A, Huttunen S, Inkilä E, Weckroth M, Tuulentie S. Reiluus puntarissa: Kuusamon tuulivoima- ja kaivossuunnitelmat alueellisina kestävyyskiistoina oikeudessa, mediassa ja mielipiteissä. A&Y [Internet]. 21. joulukuuta 2023 [viitattu 1. maaliskuuta 2024];52(2):67–88. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/137810