1.
Weckroth M, Sorvali J, Lonkila A, Lyytimäki J. Oikeudenmukainen kestävyysmurros luonnonvarojen hallinnassa. A&Y [Internet]. 21. joulukuuta 2023 [viitattu 1. maaliskuuta 2024];52(2):1–4. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/141858