1.
Puupponen A, Paloviita A, Kortetmäki T, Silvasti T. Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet. Sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa. A&Y [Internet]. 1. tammikuuta 2016 [viitattu 8. elokuuta 2020];45(1):39-4. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/60681