1.
Peltola T, Leskinen L. Mies, kone ja metsä: Luonto metsäkoneyrittäjien työkäytännöissä. A&Y [Internet]. 1. syyskuuta 2009 [viitattu 28. heinäkuuta 2021];38(2):25-33. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64387