1.
Asikainen E. Asukkaat lähiöluonnon osallisina. A&Y [Internet]. 1. tammikuuta 2011 [viitattu 6. joulukuuta 2019];40(1):29-1. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64496