1.
Ikonen H-M. Kohtaamisia palvelutaloudessa. A&Y [Internet]. 1. tammikuuta 2011 [viitattu 6. joulukuuta 2019];40(1):87-0. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64506