1.
Lundman R. Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen leikin ja kaupunkitilan vuorovaikutteisuus Turku365-taidehankkeessa. A&Y [Internet]. 1. tammikuuta 2012 [viitattu 26. tammikuuta 2020];41(1):3-13. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64712