1.
Heikkilä E. Somalien ja venäläisten asumistoiveet etnisen segregaatiokehityksen valossa. A&Y [Internet]. 1. tammikuuta 2012 [viitattu 27. lokakuuta 2021];41(1):145-7. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64731