1.
Mäkinen T. Kalankasvatus ja kalojen suojelu. A&Y [Internet]. 1. syyskuuta 2012 [viitattu 8. elokuuta 2020];41(2):101-5. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64756