1.
Tennberg M, Vola J. Myrskyjä ei voi hallita: Haavoittuvuuden poliittinen talous. A&Y [Internet]. 1. tammikuuta 2014 [viitattu 28. heinäkuuta 2021];43(1):73-84. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64806