1.
Kinnunen V. Tulevaisuuksien muotoilua Lapin varhaisessa seutusuunnittelussa. A&Y [Internet]. 26. kesäkuuta 2018 [viitattu 16. joulukuuta 2019];47(1):31-9. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/65038