1.
Kangaspunta V. Julkinen kaivoskeskustelu diskursiivisena välienselvittelynä: Tarkastelussa verkkouutisten ja verkon lukijakommenttien diskursiiviset legitimaatiostrategiat osana Talvivaaran legitimaatiokamppailua. A&Y [Internet]. 26. kesäkuuta 2018 [viitattu 15. joulukuuta 2019];47(1):79-103. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/65574