1.
Hannikainen MO. "Kaikki eivät halua kaatopaikkaa": - tapaustutkimus Laajalahden kaatopaikasta. A&Y [Internet]. 19. kesäkuuta 2019 [viitattu 7. kesäkuuta 2020];48(1):68-4. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/70115