1.
Muje K, Veistämö T, Rautiainen T, Syrjänen J. Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt – vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen taimen- ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätelystä. A&Y [Internet]. 19. kesäkuuta 2019 [viitattu 12. marraskuuta 2019];48(1):46-7. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/70142