1.
Mustajärvi LJ, Kotiaho JS, Moilanen A, Mönkkönen M, Suvantola L. Ekologisten haittojen hyvittäminen suojelualueita ennallistamalla. A&Y [Internet]. 19. joulukuuta 2019 [viitattu 27. marraskuuta 2021];48(2):83-98. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/70941