1.
Hellén AE. Kielimaiseman vaikutus maahanmuuttajien liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla. A&Y [Internet]. 19. kesäkuuta 2019 [viitattu 25. tammikuuta 2020];48(1):85-100. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/71010