1.
Semi J, Nygren N. Julkaistaan suomeksi?. A&Y [Internet]. 25. kesäkuuta 2018 [viitattu 25. elokuuta 2019];47(1):1-. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/73000