1.
Santaoja M. Allergioista uusia näkökulmia ihmisen ja muun luonnon keskinäisriippuvuuteen. A&Y [Internet]. 20. joulukuuta 2018 [viitattu 7. kesäkuuta 2020];47(2):53-8. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/74257