1.
Santaoja M, . T yliopiston liepeiden lounaskol. Normipaikka, normiaika. Miten ympäristöorientoituneiden tutkijoiden lounasvalinnat muodostuvat?. A&Y [Internet]. 20. joulukuuta 2018 [viitattu 27. marraskuuta 2021];47(2):59-65. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/75026