1.
Vaden T, Lähde V, Majava A, Toivanen T, Eronen JT, Järvensivu P. Onnistunut irtikytkentä Suomessa?. A&Y [Internet]. 19. kesäkuuta 2019 [viitattu 21. heinäkuuta 2024];48(1):3-13. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/76338