1.
Uimonen H. Kertojien kaupungit: Aistielämäkerrallinen kävely ympäristön ja muistamisen tutkimusmenetelmänä. A&Y [Internet]. 12. kesäkuuta 2020 [viitattu 9. elokuuta 2020];49(1):19-5. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/79502