1.
Ovaskainen S. Ekologisen elämäntavan mahdollisuudet ja rajat Lapissa. A&Y [Internet]. 19. kesäkuuta 2019 [viitattu 18. lokakuuta 2019];48(1):137-40. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/81270