1.
Haapasalo T. Antroposentrismistä ekosysteemiseen ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen tutkimus kalastuslainsäädännön tavoitteiden muutoksesta. A&Y [Internet]. 12. kesäkuuta 2020 [viitattu 19. kesäkuuta 2021];49(1):87-104. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/82460