1.
Salmi A, Karttunen E, Quarshie A. Luonnon monimuotoisuuden huomioivat toimitusketjut ja luontopohjaiset ratkaisut: Katsaus nykytutkimukseen. A&Y [Internet]. 19. joulukuuta 2019 [viitattu 25. huhtikuuta 2024];48(2):38-54. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/83361