1.
Kotavaara O, Lehtonen O, Alasalmi J, Huovari J, Kotavaara N. Alueiden välinen työssäkäynti ja työperäinen monipaikkainen asuminen Suomessa : Merkitykselliset vai marginaaliset virrat? . A&Y [Internet]. 12. kesäkuuta 2020 [viitattu 22. tammikuuta 2021];49(1):69-6. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/85160