1.
Kokkonen H. "Kierrätyksen pitäisi olla helppoa!" Kotitalouksien jätteiden lajitteluun vaikuttavat tekijät. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 21. kesäkuuta 2021];49(2):110-29. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/88321