1.
Tiikkaja H, Liimatainen H. Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen kulkutapavalintojen muutosten avulla eri tulo- ja perheryhmissä. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 21. kesäkuuta 2021];49(2):130-44. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/89074