1.
Happonen J, Heiskanen E, Matschoss K, Mikkonen I. Epäonnistumisista oppiminen energiamurroksen tukena: Analyysi empiirisestä interventiosta. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 20. kesäkuuta 2021];49(2):66-82. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/91705