1.
Halonen M. Jälkiteolliset luontoarvot ja materialismit metsätalouden muokkaamassa maisemassa. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 21. kesäkuuta 2021];49(2):44-65. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/94540