1.
Karhu M. Utooppinen puhunta alueiden kehittämisessä – raakamekanismia, kaukoarvailua ja satumaakaipuuta . A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 20. kesäkuuta 2021];49(2):162-78. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/94932