1.
Janhonen K, Mattila M, Mesiranta N, Kouhia A, Autio M, Narvanen E. Kohti kestävää kuluttamista: Materiaalitaju kuluttajien ja materiaalien aktiivisen suhteen hahmottajana. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 20. kesäkuuta 2021];49(2):4-21. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/95358