1.
Meriläinen E, Nikkanen M, Räsänen A, Silvast A. Katastrofitutkimuksen käsitteistöä suomeksi ja Suomessa: kimmoisasti vaaroja kohti?. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 20. kesäkuuta 2021];49(2):92-109. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/95614