1.
Hyvärinen P. Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 21. maaliskuuta 2023];49(2):22-43. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/97101