1.
Meriläinen E. Katastrofien hallinnointia kaupungistuneilla ja epätasa-arvoisilla alueilla: resilienssi ja oikeudet. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 20. kesäkuuta 2021];49(2):179-83. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/97447