1.
Wingström R. Alue- ja Ympäristötutkimuksen seura 50 vuotta. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 20. kesäkuuta 2021];49(2):203-6. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/99301