1.
Ala-hulkko T. Paikkatietopohjaiset saavutettavuusmenetelmät ekosysteemipalveluiden ja -antipalveluiden kartoittamisessa. A&Y [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 20. kesäkuuta 2021];49(2):194-7. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/99399