Kustannussopimus

Päivitetty 7.2.2020

KUSTANNUSSOPIMUS

Sopijapuolet

  1. Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry, jota jäljempänä kutsutaan kustantajaksi.
    2. Tekijä tai tekijät, jota tai joita jäljempänä kutsutaan tekijäksi.

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen kohteena on tekijän julkaistavaksi tarjoama käsikirjoitus, jota jäljempänä kutsutaan teokseksi. Sopimuksella sovitaan julkaistavaksi tarjottuun käsikirjoitukseen liittyvistä oikeuksista ja tekijänoikeuksista mukaan lukien teoksen lisensointi Creative Commons -lisenssillä.

Teoksen julkaiseminen

Jos kustantaja päättää julkaista teoksen, se julkaistaan Alue ja Ympäristö -kausijulkaisussa kustantajan päättämän julkaisuaikataulun mukaisesti.

Teos julkaistaan paperimuodossa tai kustantajan valitsemassa sähköisessä muodossa tai molemmilla tavoilla.

Tekijänoikeudet

Teoksen tekijänoikeus pysyy tekijällä. Tekijä myöntää kustantajalle seuraavat oikeudet:

Kustantajalla on oikeus käyttää teosta Creative Commons Attribution 4.0 International Public License -lisenssin ehtojen [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode] mukaisesti ja tekijä hyväksyy sen, että teos lisensoidaan yleisölle näiden ehtojen mukaisesti. Ehdot antavat kenen tahansa ilman korvausta kopioida teosta ja levittää sitä edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa muutettuna tai muuttamattomana edellyttäen että teoksen julkaisemisen yhteydessä ilmoitetaan tekijän tai tekijöiden nimi ja noudatetaan muita lisenssin ehtoja.

Edellä sovitusta poiketen tekijä hyväksyy sen, että artikkelin metadata lisensoidaan Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) -lisenssillä [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en].

Tekijänpalkkio

Tekijälle ei makseta palkkiota.

Tekijänkappaleet

Tekijä saa käyttöoikeuden siihen tietokantaan tai muuhun sähköisen muodon julkaisuun, jossa teos ensimmäisen kerran julkaistaan. 

Käsikirjoituksen valmistuminen

Lopullinen käsikirjoitus luovutetaan kustantajalle sovitussa määräajassa niiden vaatimusten mukaisena, jotka kustantaja tavanmukaisesti asettaa ja joista tekijä tai tekijät ovat tietoisia.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa koko sen ajan, jonka teos on laillisesti suojattu. Jos kustantaja päättää olla julkaisematta teosta, tämä sopimus raukeaa.

Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsittelee kustantajan kotipaikan käräjäoikeus.

Vakuutus

Tekijä vakuuttaa, että hänellä on tekijänoikeus teokseen. Jos teoksella on useita tekijöitä, tämän sopimuksen hyväksyvä tekijä vakuuttaa, että hänellä on muilta tekijöiltä saatu valtuutus hyväksyä tämä sopimus heidän puolestaan.

Sopimuksen hyväksyminen

[ ] Hyväksyn kustannussopimuksen ehdot itseni ja mahdollisten muiden tekijöiden puolesta.