Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Kirjoittajan ohjeet

Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistaan

 • vertaisarvioituja artikkeleita ja katsauksia
 • vertaisarvioituja keskustelunaloitteita
 • lektioita
 • väitöskirjojen arvioita
 • kirja-arvioita
 • haastatteluita
 • epifyyttejä (eli muodoltaan vaihtelevia, vapaamuotoisempia tekstejä)
 • tapahtumaselosteita

Kaikki käsikirjoitukset toimitetaan tämän portaalin kautta.

Alue ja Ympäristö -lehteen tarjotut artikkeli- ja katsauskäsikirjoitukset käyvät läpi anonymisoidun referee-menettelyn. Arvioitsijoina toimii kaksi aihealueen asiantuntijaa. Asiantuntijoiden kommentit tulee ottaa huomioon käsikirjoitusta viimeisteltäessä.

Lehden kustannussopimus löytyy täältä: https://aluejaymparisto.journal.fi//Kustannussopimus

Käsikirjoitusten määräajat

Julkaisemme kaksi numeroa vuodessa. Ensimmäinen numero julkaistaan kesäkuussa. Tähän numeroon voi lähettää käsikirjoituksia, jotka käsittelevät laajasti alue- ja ympäristötutkimusta. Määräaika vertaisarvioiduille artikkeleille on tammikuun loppu ja muille artikkeleille huhtikuun loppu.

Toinen numero julkaistaan joulukuussa. Se on teemanumero, jonka kutsu julkaistaan vuotta etukäteen. Määräaika teemanumeron käsikirjoituksille ilmoitetaan aina erikseen kirjoittajakutsussa.

Teemanumeroon otetaan mukaan myös lektioita, väitöskirjojen arvioita, kirja-arvosteluita, haastatteluja ja tapahtumaselosteita. Näiden määräaika on lokakuun 15. päivä.

Useat arviointikierrokset voivat viivästyttää julkaisua.

TEKNISET VAATIMUKSET

Käytä väljää riviväliä (ainakin 1,5) ja jätä sivun oikeaan reunaan vähintään 3,5 cm marginaali.

Huolehdi, että käsikirjoitus ja sen osat on anonymisoitu. Tarkista ohjeet anonymisointiin omasta tekstinkäsittelyohjelmasta. Aloita varsinainen teksti otsikolla, mutta ilman kirjoittajan nimeä.

Artikkelien pituus on 5000–7000 sanaa (englanniksi 8000), lyhyiden katsausten 2500 sanaa ja pitkien katsausten 5000–7000 sanaa. Pitkä katsaus on tieteellinen, esseetyyppinen kirjoitus (ks. Ville Lähteen katsaus numerossa 2/2019). Sanamääriin ei lasketa lähdeluetteloa eikä abstraktia.

Kirja-arvioiden ohjeellinen pituus on 700–1000 sanaa. Arvioitavista kirjoista annetaan seuraavat tiedot: kirjan ja kirjoittajan nimi, kustantaja ja kustantajan toimipaikka, painovuosi sekä sivumäärä.

Artikkelien yhteydessä tulee lähettää myös englanninkielinen otsikko (käsikirjoitusasiakirjassa), sekä englannin- että suomenkieliset abstraktit (enintään 200 sanaa, lomakkeen oikeaan kohtaan) sekä 3–4 avainsanat suomeksi ja englanniksi.

Täytä myös kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, affiliaatio ja sähköpostiosoite).

Kaikki kuva- ja taulukkotekstit tehdään sekä suomeksi että englanniksi. Kirjoittajilta edellytetään, että he tarkistuttavat englanninkieliset tekstit alan ammattilaisella. Käytä brittienglantia.

Sisällytä haastattelu- ja muut lainaukset tekstiin, kun ne ovat alle 20 sanaa. Lainaukset aina kursiivilla. Pitkät lainaukset tekstistä omaksi kappaleekseen erotettuina. Puuttuvat kohdat merkitään seuraavasti: [...]. Täsmentävät selitteet hakasulkuihin [ei kursiivia].

Alaviitteiden käyttöä tulee välttää aina kun se on mahdollista. Sijoita alaviitteet tekstin loppuun numeroituina ja merkitse niiden paikat tekstissä seuraavasti: (##alav 1).

Otsikoihin suositellaan maksimissaan kahta tasoa (eli pääotsikko ja alaotsikko). Käytä käsikirjoitusvaiheessa numerointia taiton helpottamiseksi. Otsikoiden numerointi poistetaan taittovaiheessa.

Kuvat ja taulukot

Käsikirjoituksiin saa mielellään liittää asiaan liittyviä kuvia ja kuvitusta, mutta enintään 3 kuvaa/taulukkoa. Lisäkuvista on neuvoteltava toimituksen kanssa erikseen. Kuvien ja taulukoiden ohjeelliset paikat kuvauksineen merkitään tekstiin seuraavasti: (##kuva 2. Kuvan kuvaus tähän) tai (##taulukko 3. Taulukon kuvaus tähän).

Vertaisarviointia varten kuvat, taulukot ja graafit voi sisällyttää käsikirjoitukseen missä tahansa hyvin luettavassa formaatissa niiden oikeille paikoille. Teknisen toimituksen vaiheessa (eli taittoa varten) ne tulee toimittaa erillisinä tiedostoina noudattaen alla kuvattuja muotoiluohjeita.

Suunnittele kuvitus ja taulukot siten, että ne sopivat lehden B5-formaattiin (palstan maksimileveys on 124 mm). Valitse fonttikoko, viivojen paksuus ja muut kuvien elementit siten, että ne ovat hyvin luettavissa täysikokoisessa kuvassa. Fontiksi suositellaan Arialia. Standardipaksuus viivalle on 1 piste.

Kuvia tehdessä muista pitää ne yksinkertaisina ja maksimoi tilan käyttö. Vältä turhaa tyhjää tilaa ja ylimääräisiä elementtejä. Lisää kuvaan vain välttämättömät otsikot/kuvaukset ja kerro muu kuvauksessa.

Grafiikoissa tulee käyttää valkoista taustaa.

Pyri hyödyntämään värisokeille sopivia väriasteikoita (esim. älä käytä samassa kuvassa punaista ja vihreää väriä samalla intensiteetillä). Värikuvat tulevat ainoastaan lehden online-versioon. Kirjoittajat huolehtivat, että kuvat ovat luettavissa myös harmaasävyisinä printtilehdessä.

Viimeistelyvaiheessa (arvioinnin jälkeen) tekstiä sisältävät kuvat tulee toimittaa mahdollisimman hyvälaatuisina erillisinä tiedostoina. Vektorimuotoinen, skaalautuva kuva on paras vaihtoehto (esim. pdf, eps tai svg). Myös Excel- ja PowerPoint-tiedostot hyväksytään. Valokuvat tulee toimittaa esim. jpg-muodossa mahdollisimman korkearesoluutioisina (minimiresoluutio kaikissa kuvissa 300 dpi).

Taulukot tulee toimittaa erillisinä tiedostoina (esim. Word tai Excel). Vältä turhaa muotoilua taulukoissa.

Verkkoliitteet

Lisäaineistoja, kuten haastattelukysymykset, kyselylomakkeet, lisäkuvat ja taulukot ym. voidaan julkaista verkkoliitteinä. Toimitus tekee verkkoliitteistä PDF-tiedostot, joihin tulee tiedot artikkelista, jonka yhteydessä liite on julkaistu. Sovi verkkoliitteistä toimituksen kanssa viimeistään taiton yhteydessä.

 

LÄHDELUETTELO JA VIITTAAMINEN

Lähdeluettelossa mainitaan vain ne lähteet, joihin on viitattu. Tarvittaessa artikkelin tutkimusaineiston (esim. haastattelut tai sanomalehtiartikkelit) voi listata erikseen lähdeluettelon perään (esim. otsikon Aineistolähteet alle).

Ennen käsikirjoituksen lähettämistä tarkista, että lähdeluettelosi vastaa tekstissäsi esiintyviä viitteitä sekä Alue ja Ympäristö -lehden viittauskäytäntöä. Alue ja ympäristö -lehti käyttää Harvardin järjestelmää. Tekstin sisäiset viittaukset merkitään ensisijaisesti nousevassa aikajärjestyksessä ja toissijaisesti aakkosjärjestyksessä, erotettuna puolipisteellä (e.g. Foucault 1977; Batey ym. 1993, 180; Thompson ym. 1993a; 1993b; Moon & Curtis 1998, 293–295; BBC 2016; Hannonen 2016). Sivunumerot erotetaan pilkulla.

Esimerkki saman kirjoittajan eri artikkeleiden viittaamisesta sivunumeroiden tarkkuudella:

”…ympäristöjä tutkinut Jamie Mcphie (2016, 77; 2019, 115–125) esittää, että…”

Tai ilman sivunumeroita:

”… ympäristöjä tutkinut Jamie Mcphie (2016; 2019) esittää, että…”

Käytä sivunumeroissa pitkää väliviivaa (niin viitteissä kuin lähdeluettelossa).

Lähdeluettelo sijaitsee käsikirjoituksen lopussa ja lähteet merkitään aakkosjärjestyksessä.

Liitä lähteeseen URL- tai DOI-osoite jos ne ovat saatavissa. Kaikki muut paitsi DOI-osoitteet merkitään <kulmasulkeisiin>. Merkitse vierailupäivämäärä nettisivuihin ja uutislähteisiin. Päivämäärää ei tarvitse merkitä esim. verkkojulkaisuihin, raporttien pdf-viitteisiin tai arkistoituihin väitöskirjoihin ja tutkielmiin.

Kursivoi lähdeluettelosta ainoastaan kirjan nimet ja lehden nimet.

Lähdeluettelon muotoiluohjeita:

Tieteelliset artikkelit (kursivoi lehden nimi)

Batey, P.W.J., Madden, M. & Scholefield, G. (1993) Socio-economic impact assessment of large-scale projects using input-output analysis: a case study of an airport. Regional Studies 27(3) 179–191. https://doi.org/10.1080/00343409312331347485

Dikeç, M. (2016) Disruptive politics. Urban Studies [online early]. https://doi.org/10.1177/0042098016671476

Kortesalmi, M. & Autio, M. (2019) Talous- ja kuluttajakasvatus talousosaamisen mahdollistajana. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 115(4) 588–603. <https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2019/11/KAK_4_2019_WEB-10-25.pdf>.

Turtiainen, M. & Rantanen, P. (2020) Onko mustikoiden ja puolukoiden poiminta Suomessa tehostunut thaimaalaisten poimijoiden myötä? Maaseutututkimus 28(2) 61–82. <https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/99283/57107>.

Kirjat (kursivoi kirjan nimi)

Foucault, M. (1977) Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by A. Allen Lane. Penguin, London.

Harvey, D. (1992) The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. 2. painos. Wiley-Blackwell, Cambridge.

Mazzucato, M. (2020) Yrittäjähenkinen valtio. Käännös Pietiläinen, J. Terra Cognita, Helsinki.

Fitzpatrick, T, & Cahill, M. (toim.) (2002) Environment and Welfare: Towards a Green Social Policy. Palgrave Macmillan, Hampshire.

Kirjan luvut (käytä aina “Teoksessa” ja “toim.” huolimatta alkuperäiskielestä, kursivoi kirjan nimi)

Moon, G. & Curtis, S. (1998) Health and health policy in Europe. Teoksessa Unwin, T. (toim.) A European Geography 291–310. Longman, Harlow.

Kuusisto-Arponen, A.K. (2014) Self, Place, and Memory: Spatial Trauma Among British and Finnish War Children. Teoksessa Harker C., Hörschelmann K., Skelton T. (toim.) Conflict, Violence and Peace 1–19. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-4585-98-9_18-1

Väitöskirjat ja tutkielmat (kursivoi tutkielman nimi)

Leminen, A. (2016) Potilaiden liikkumiskustannukset ja omaseurannan kehittämisen kustannusvaikutukset tyypin 2 diabeteksen seurannassa Pohjois-Karjalassa. Pro gradu, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto. <http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20160917>.

Hannonen, O. (2016) Peace and quiet beyond the border: the trans-border mobility of Russian second home owners in Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies, 118. University of Eastern Finland. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2099-7>.

Lindholm, M. (2021) Spatial and temporal trends in different dimensions of macrophyte biodiversity in boreal lakes. Nordia Geographical Publications 50(1) 1–63. https://doi.org/10.30671/nordia.102746

Internet-sivut, uutiset, televisio-ohjelmat, radio-ohjelmat ym.

Ilta-Sanomat (2012) 5000 €/kk verottomana käteen – kovin marjanpoimija tienaa paremmin kuin lääkäri. 6.8.2012. <https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000528414.html>. 17.3.2020.

BBC (2016). Mosul battle: 'Iraqi forces' tortured and killed villagers. 10.11.2016 <www.bbc.com/news/world-middle-east-37930402>. 25.11.2016.

Kludt, T. (2016) Hillary Clinton lost the election but is winning the popular vote. CNN Politics 10.11.2016 <edition.cnn.com/2016/11/09/politics/donald-trump-hillary-clinton-popular-vote/index.html>. 25.11.2016.

Ympäristöministeriö (2020) Maisemat. <https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat>. 2.4.2021.

Haapoja, M. H. (2020) Ääniversumi. Helsingin reitit 2010–2020. Yle Areena Audio 5.5.2020. <https://areena.yle.fi/audio/1-50475463>. 7.12.2021.

Yle Uutisluokka (2021) Yle Mix selvittää: Kenen vastuulla on ilmastonmuutoksen hillitseminen? Yle Triplet 29.9.2021. <https://yle.triplet.io/uutiset/yle-mix-selvittaa-kenen-vastuulla-on-ilmastonmuutoksen-hillitseminen>. 7.12.2021.

Suuri vaalikeskustelu (2019) Eduskuntavaalit 2019. Yle TV1 14.3.2019. <https://areena.yle.fi/1-4651067>. 7.12.2021.

Raportit ym.

Salo, M. & Nissinen, A. (2017) Consumption choices to decrease personal carbon footprints of Finns. Reports of the Finnish Environment Institute 30. Finnish Environment Institute SYKE, Helsinki. <https://media.sitra.fi/2017/10/23144245/Consumption_choices_to_decrease_personal_carbon_footprints_of_Finns.pdf>.

Pastinen, V., Rantala, A. & Lehto, H. (2018) Henkilöliikennetutkimus 2016 – Tekninen raportti. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 14/2018. Liikennevirasto, Helsinki 2018. <https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2018-14_henkiloliikennetutkimus_tekninen_web.pdf>.

Koste, O-W., Neuvonen, A. & Schmidt-Thomé, K. (2018) Kaupungistumisen käännekohdat – skenaarioita Suomen kaupungistumisen tulevaisuudesta 2039. Demos Helsinki. <https://www.demoshelsinki.fi/fi/julkaisut/kaupungistumisen-kaannekohdat-skenaarioita-suomen-kaupungistumisen-tulevaisuudesta-2039/>.

IPBES (2019) The Global Assessment Report on Biodiversity And Ecosystem Services. Summary for policemaker. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES, Bonn. <https://www.ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf>.

 

VIIMEISTELY

Korjaukset tiedostoihin toimitetaan ensisijaisesti järjestelmän "Korjaukset"-osion kautta (tarvittaessa myös ”Keskustelut”-osion kautta käy). Tarkistathan lopullisesta versiosta, että viitteet ja liitteet ym. ovat varmasti oikeassa muodossa ja että kieli on sujuvaa ja virheetöntä. Lisää halutessasi artikkelitekstin loppuun kiitokset ja kirjoittajien kontribuutiot erillisten otsikoiden alle. Varmista, että myös järjestelmässä kaikki artikkelia ja kirjoittajia koskevat tiedot ovat ajan tasalla.

Viimeistelyvaiheessa tekniseen toimitukseen tulisi toimittaa yksi tekstidokumentti, joka sisältää seuraavat tiedot (soveltuvin osin artikkelityypistä riippuen):

 • otsikko (suomeksi ja englanniksi)
 • kaikkien kirjoittajien yhteystiedot ja vastaavan kirjoittajan sähköpostiosoite (esim. Etunimi Sukunimi, Maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, e-mail)
 • tiivistelmä ja avainsanat (suomeksi ja englanniksi)
 • artikkelin teksti (numeroiduin otsikoin)
 • (kiitokset)
 • (kirjoittajien kontribuutiot)
 • lähteet

Kaikki kuvat ja taulukot (ja mahdolliset verkkoliitteet) tulee lähettää erillisinä tiedostoina huomioiden edellä esitetyt kuvia ja taulukoita koskevat tekniset vaatimukset.

Kirjoittajille lähetetään taittovedos oikolukua varten journal.fi-alustan "Keskustelut"-osion kautta. Korjattu vedos palautetaan toimitussihteerille/taittajalle mahdollisimman nopeasti liittämällä se samaan viestiketjuun. Vedosvaiheessa teemme ainoastaan välttämättömät korjaukset. Toimitus varaa itselleen oikeuden muutoksiin, jotka koskevat kieliopillisia seikkoja, kirjoitusvirheitä tai otsikoiden karsimista.

Kirjoittajat saavat artikkelinsa kirjoittajankappaleen lehden julkaisufoorumin kautta PDF-muodossa.

 

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu eikä se ole tällä hetkellä arvioitavana toisessa julkaisussa.
 • Tekstitiedostot ovat OpenOffice, Microsoft Word, RTF, tai WordPerfect -tiedostomuodossa.
 • Teksti noudattaa lehden kirjoittajaohjeita.
 • Tekstissä on väljä riviväli (min. 1,5) ja sivun oikeassa reunassa vähintään 3,5 cm marginaali.
 • Vertaisarviointiin menevien käsikirjoitus- ja liitetiedostojen tulee olla anonymisoituja.
 • Lähdeluettelon viitteisiin on liitetty viitteen URL-osoite sekä DOI-koodi jos se on saatavissa.