Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Kirjoittajan ohjeet

Yleistä

Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistaan artikkeleita, katsauksia, keskustelunaloitteita, väitöskirjojen arvioita, kirja-arvioita, haastatteluita ja tapahtumaselosteita.

Käsikirjoitukset toimitetaan tämän portaalin kautta.

Alue ja Ympäristö -lehteen tarjotut artikkeli- ja katsauskäsikirjoitukset käyvät läpi anonymisoidun referee-menettelyn. Arvioitsijoina toimii kaksi aihealueen asiantuntijaa. Asiantuntijoiden kommentit tulee ottaa huomioon käsikirjoitusta viimeisteltäessä.

Lehden kustannussopimus löytyy täältä: https://aluejaymparisto.journal.fi//Kustannussopimus

Tekniset vaatimukset

Käytä väljää riviväliä (ainakin 1,5) ja jätä sivun oikeaan reunaan vähintään 3,5 cm marginaali.

Huolehdi, että käsikirjoitus ja sen osat on anonymisoitu, tässä ohje (word) . Aloita varsinainen teksti otsikolla, mutta ilman kirjoittajan nimeä.

Artikkelien pituus on 5 000–7 000 sanaa (englanniksi 8000), lyhyiden katsausten 2 500 sanaa ja pitkien katsausten 5 000 - 7 000 sanaa. Pitkä katsaus on  tieteellinen, esseetyyppinen kirjoitus (ks. Ville Lähteen katsaus numerossa 2/2019). Sanamääriin ei lasketa lähdeluetteloa eikä abstraktia. 

Kirja-arvioiden ohjeellinen pituus on 700-1000 sanaa. Arvioitavista kirjoista annetaan seuraavat tiedot: kirjan ja kirjoittajan nimi, kustantaja ja kustantajan toimipaikka, painovuosi sekä sivumäärä.

Artikkelien yhteydessä tulee lähettää myös englanninkielinen otsikko (käsikirjoitusasiakirjassa), sekä englannin- että suomenkieliset abstraktit (enintään 200 sanaa, lomakkeen oikeaan kohtaan) sekä 3–4 englanninkielistä avainsanaa. Kaikki kuva- ja taulukkotekstit tehdään sekä suomeksi että englanniksi. Kirjoittajilta edellytetään, että he tarkistuttavat englanninkieliset tekstit alan ammattilaisella.

Täytä myös omat tietosi - lehden takakannessa julkaistaan kirjoittajien yhteystiedot.

Sisällytä haastattelu- ja muut lainaukset tekstiin, kun ne ovat alle 20 sanaa. Lainaukset aina kursiivilla. Pitkät lainaukset tekstistä omaksi kappaleekseen erotettuina. Puuttuvat kohdat merkitään seuraavasti: [...]. Täsmentävät selitteet hakasulkuihin [ei kursiivia].

Alaviitteiden käyttöä tulee välttää aina kun se on mahdollista. Sijoita alaviitteet tekstin loppuun numeroituina ja merkitse niiden paikat tekstissä seuraavasti: (##alav 1).

Käsikirjoituksiin saa mielellään liittää asiaan liittyviä kuvia ja kuvitusta, mutta enintään 3 kuvaa/taulukkoa/kuviota. Lisäkuvista neuvoteltava toimituksen kanssa erikseen. Kuvien ja taulukoiden ohjeelliset paikat merkitään tekstiin seuraavasti: (##kuva 2) tai (##taulukko 3). Kaikki kuvat tulee toimittaa erillisinä tiedostoina, ei tekstiin upotettuina. Tämä helpottaa toimituksen työskentelyä. Valokuvat tai muut vastaavat tulee toimittaa jpg- tai tiff-muodossa, tekstiä sisältävät kuvat, kuviot tai kaaviot (Excelillä laaditut) eps- tai pdf-muodossa. Kuvien vähimmäisresoluutio on 300 dpi. Taulukot toimitetaan omassa kohdassaan erillisenä Excel-tiedostona (tai muuna soveltuvana tiedostona, ei kuitenkaan word-tiedostoon upotettuna)

Lisäaineistoja, kuten haastattelukysymykset, kyselylomakkeet, lisäkuvat ja taulukot ym. voidaan julkaista verkkoliitteinä. Verkkoliitteitä ei taiteta toimituksessa, mutta toimitus tekee verkkoliitteistä PDF-tiedostot, joihin tulee tiedot artikkelista, jonka yhteydessä liite on julkaistu. Sovi verkkoliitteistä toimituksen kanssa viimeistään taiton yhteydessä. 

Lähdeluettelossa mainitaan vain ne lähteet, joihin on viitattu. Tarvittaessa artikkelin tutkimusaineiston (esim. haastattelut tai sanomalehtiartikkelit) voi listata erikseen lähdeluettelon perään.

Liitä viitteeseen URL-osoite sekä DOI-koodi jos ne ovat saatavissa.

Ennen käsikirjoituksen lähettämistä tarkista, että lähdeluettelosi vastaa tekstissäsi esiintyviä viitteitä sekä Alue ja Ympäristö -lehden viittauskäytäntöä. Alue ja ympäristö –lehti käyttää Harvardin järjestelmää. Tekstin sisäiset viittaukset merkitään ensisijaisesti nousevassa aikajärjestyksessä ja toissisjaisesti aakkosjärjestyksessä, erotettuna puolipisteellä (e.g. Foucault 1977; Batey ym. 1993, 180; Thompson ym. 1993a, 1993b; Moon & Curtis 1998, 293–295; BBC 2016; Hannonen 2016).

Lähdeluettelo sijaitsee käsikirjoituksen lopussa ja lähteet merkitään aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelon muotoiluohjeita:

Tieteelliset artikkelit:

Batey, P.W.J., Madden, M. & Scholefield, G. (1993) Socio-economic impact assessment of large-scale projects using input-output analysis: a case study of an airport. Regional Studies 27(3) 179–191. https://doi.org/10.1080/00343409312331347485
Dikeç, M. (2016) Disruptive politics. Urban Studies [online Oct 11 2016] https://doi.org/10.1177/0042098016671476

Kirjat:

Foucault, M. (1977) Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Käännös A. Allen Lane. Penguin, London.
Harvey, D. (1992) The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. 2nd ed. Wiley-Blackwell, Cambridge.
Hannonen, O. (2016) Peace and quiet beyond the border: the trans-border mobility of Russian second home owners in Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 118. University of Eastern Finland, Joensuu. epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2099-7/urn_isbn_978-952-61-2099-7.pdf

Kirjan luvut:

Moon, G. & Curtis, S. (1998) Health and health policy in Europe. In Unwin, T. (ed.) A European Geography, 291–310. Longman, Harlow.
Kuusisto-Arponen, A-K. (2016) Relating self, place and memory: spatial trauma among the British and Finnish war children. Teoksessa Harker, C. & Horschelmann, K. (eds.) Conflict, Violence and Peace. Vol 11 of Skelton, T. (ed.) Geographies of Children and Young People. Springer, Singapore. [online Dec 2015] https://doi.org/10.1007/978-981-4585-98-9_18-1

Nettisivut:

Kludt, T. (2016) Hillary Clinton lost the election but is winning the popular vote. CNN Politics 10.11.2016 <edition.cnn.com/2016/11/09/politics/donald-trump-hillary-clinton-popular-vote/index.html>. 25.11.2016.
BBC (2016). Mosul battle: 'Iraqi forces' tortured and killed villagers 10.11.2016 <www.bbc.com/news/world-middle-east-37930402>. 25.11.2016.
Wikstrom, A. (2013). The Challenge of Change: Planning for social urban resilience. Master's Thesis in Urban and Regional Planning, Department of Human Geography, Stockholm University <urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Asu%3Adiva-91920>.

Viimeistely 

Korjaukset tiedostoihin toimitetaan joko "korjaukset" tai "keskustelut" -osioiden kautta. Tarkistathan lopullisesta versiosta, että viitteet ja liitteet ym. ovat varmasti oikeassa muodossa ja että kieli on sujuvaa ja virheetöntä. Lisää halutessasi artikkelitekstin loppuun Kiitokset-osio.

Kirjoittajille lähetetään taittovedos oikolukua varten journal.fi-alustan "Keskustelut"-osion kautta. Korjattu vedos palautetaan toimitussihteerille/taittajalle mahdollisimman nopeasti liittämällä se samaan viestiketjuun. Vedosvaiheessa otamme vastaan ainoastaan kirjoitusvirheitä ym. koskevia muutoksia. Toimitus varaa itselleen oikeuden muutoksiin, jotka koskevat kieliopillisia seikkoja, kirjoitusvirheitä tai otsikoiden karsimista. Kirjoittajat saavat artikkelinsa kirjoittajankappaleen lehden julkaisufoorumin kautta PDF-muodossa. 

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu eikä se ole tällä hetkellä arvioitavana toisessa julkaisussa.
  • Tekstitiedostot ovat OpenOffice, Microsoft Word, RTF, tai WordPerfect -tiedostomuodossa.
  • Teksti noudattaa lehden kirjoittajaohjeita.
  • Tekstissä on väljä riviväli (min. 1,5) ja sivun oikeassa reunassa vähintään 3,5 cm marginaali.
  • Vertaisarviointiin menevien käsikirjoitus- ja liitetiedostojen tulee olla anonymisoituja. Ks. englanninkielinen ohje
  • Lähdeluettelon viitteisiin on liitetty viitteen URL-osoite sekä DOI-koodi jos se on saatavissa.