Tietoa julkaisusta

Alue ja Ympäristö on yksi tärkeimmistä suomalaisen alue- ja ympäristötutkimuksen foorumeista. Lehdessä julkaistaan korkeatasoisia vertaisarvioituja artikkeleita yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta.

Kahdesti vuodessa ilmestyvä lehti on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1971 alkaen, ensimmäiset 20 vuotta Aluesuunnittelu-nimisenä ja vuodesta 1991 lähtien nykyisellä nimellään. Alue ja Ympäristö on suomenkielinen, mutta julkaisee myös muun kielisiä suomalaiseen tieteelliseen keskusteluun kiinnittyviä tekstejä harkinnanvaraisesti. Lehti on osa Kielipankkia ja edistää näin tutkimuksessa uudistuvan käsitteistön kautta myös suomen kielen kehitystä.

Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistaan artikkeleita, katsauksia, keskustelunaloitteita, väitöskirjojen arvioita, kirja-arvioita, haastatteluita ja tapahtumaselosteita. Käsikirjoitukset toimitetaan tämän portaalin kautta. Lehti ei peri mitään käsittelymaksuja kirjoittajilta.

Alue ja Ympäristö -lehteen tarjotut artikkeli- ja katsauskäsikirjoitukset käyvät läpi anonymisoidun referee-menettelyn (double-blind). Arvioitsijoina toimii kaksi aihealueen asiantuntijaa. Asiantuntijoiden kommentit tulee ottaa huomioon käsikirjoitusta viimeisteltäessä.

Lehden kustannussopimus löytyy täältä: https://aluejaymparisto.journal.fi//Kustannussopimus

Alue ja Ympäristö -lehdessä ilmestyvät artikkelit julkaistaan verkossa täysin avoimesti. Artikkeleita on ladattavissa pdf-muodossa numerosta 2/2005 alkaen.