Ohjeet teemanumeron toimittajille

Alue ja Ympäristö ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Loppuvuodesta ilmestyvä kakkosnumero on teemanumero, johon julkaistaan erillinen kirjoittajakutsu vähintään vuotta etukäteen. Teemanumeron toimituksesta vastaavat yleensä vierailevat toimittajat toimituskunnan tuella. Olemme koonneet tälle sivulle lehden toimituksen ja vierailevien toimittajien välistä työnjakoa sekä muuta teemanumeron toimituksessa huomioitavaa.

Vaikka teemanumero toimitettaisi esim. tutkimushankkeen pohjalta, avataan kirjoittajakutsu myös muille teemaan sopiville kontribuutioille.

Mikäli olet kiinnostunut teemanumeron toimittamisesta, ota yhteyttä lehden päätoimittajiin hyvissä ajoin: paatoimittajat@ays.fi.

Vierailevien toimittajien tehtävät

 • Ovat tutustuneet lehden ohjeisiin kirjoittajalle ja arvioijalle.
 • Laativat teemanumeron kirjoituskutsun (ks. aikaisemmat kirjoituskutsut)
 • Ottavat vastaan alustavat kirjoitustarjoukset ja arvioivat niiden sopivuuden teemaan
 • Huolehtivat teemanumeron vertaisarviointi- ja toimitusprosessin Journal-alustalla
 • Laativat numeron pääkirjoituksen
 • Varaavat aikaa taitettujen artikkelien ja koko numeron oikolukuun sovitun aikataulun mukaan
 • Osallistuvat Tutkimusmaistiaisten järjestämiseen
 • Viestivät teemanumerosta ja julkaistuista artikkeleista eri kanavilla

Päätoimittajien tehtävät

 • Yleinen vastuu lehden sisällöistä ja ilmestymisestä
 • Opastavat vierailevat toimittajat lehden käytäntöihin ja ovat apuna läpi prosessin
 • Lukevat ja kommentoivat vertaisarvioinnin jälkeen korjatut käsikirjoitukset
 • Toimittavat numeron vierailevien toimittajien mahdolliset omat artikkelit
 • Toimittavat numeroon tulevan muun, ei teemaan kytkeytyvän sisällön (kirja-arviot, lektiot ym.)
 • Varaavat aikaa taitettujen artikkelien ja koko numeron oikolukuun
 • Järjestävät Tutkimusmaistiaiset yhdessä vierailevien toimittajien kanssa
 • Viestivät teemanumerosta ja julkaistuista artikkeleista eri kanavilla

Toimitusprosessissa huomioitavaa

 • Toimitusprosessi hoidetaan kokonaisuudessaan Journal-alustaa hyödyntäen, jolloin käsikirjoitukseen liittyvät viestit ja päätökset tulevat dokumentoiduksi ja ovat toimituksen nähtävissä.
 • Käsikirjoitukset jaetaan luottamuksellisesti vain vierailevien toimittajien, päätoimittajien ja valittujen vertaisarvioijien nähtäväksi. Lehteen tarjottuja käsikirjoituksia ei jaeta kolmansille osapuolille eikä niistä anneta tietoa ulkopuolisille toimitusprosessin ollessa kesken.
 • Toimittajat varmistavat että käsikirjoitus on anonymisoitu (ml. tiedostojen metatiedot) ja noudattaa kirjoittajaohjeita ennen arviointiin lähettämistä.
 • Toimittajat tekevät julkaisemiseen liittyvää harkintaa prosessin eri vaiheissa, ja käsikirjoituksia ei luvata julkaista ennen arviointia.
 • Lehden lukijakunta on monitieteinen ja panostamme hyvään, sujuvaan suomen kieleen. Odotamme myös vierailevien toimittajien sitoutuvan tähän.
 • Toimitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia kokeilevammista teemanumeroista ja esittämisen tavoista; ks. esim. numerossa 1/2012 ilmestynyt Epifyytti: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/108024/64212
 • Pyrimme sujuvaan viestintään toimituksen, kirjoittajien ja arvioijien välillä sekä joustavaan ja ketterään toimitusprosessiin. Pidetään viestien määrä kohtuudessa, vastataan ripeästi, kysytään kun on kysyttävää ja muistetaan kiittää!

Alue ja Ympäristö -lehteä tehdään vapaaehtoisresurssein muun työn ohessa. Teematoimittajien panos lehdelle on arvokas. Hyvällä yhteistyöllä teemme laadukasta tiedejulkaisua.