Julkea! vie kokeillen kohti uudenlaista tiedejulkaisemista

2017-07-26

Alue & Ympäristö on mukana kaksivuotisessa tiedejulkaisemisen kehittämishankkeessa.

Tieteellinen julkaisutoiminta on merkittävässä muutostilassa. Julkaisujen lisääntyvä avoin saatavuus, kansainvälistymisen paineet sekä muut tiedepoliittiset kehityskulut asettavat kotimaisen seurapohjaisen tiedejulkaisemisen uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien eteen.

Julkea! etsii tapoja uudistaa tiedejulkaisemisen käytäntöjä, liikkeelle panevana voimanaan kolme samoilla tutkimuskentillä vaikuttavaa tieteellistä seuraa. Hanke luo maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen parissa toimiville tiedeyhteisöille lisää tarttumapintaa tiedejulkaisemiseen, tieteellisiin seuroihin sekä yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Julkea! on Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran sekä Suomen Maantieteellinen Seuran yhteishanke, jonka tavoitteena on tiivistää lähialojen seurojen välistä yhteistyötä, luoda ja vahvistaa yhteyksiä tiede- ja ammattiyhteisöjen ja tieteellisten seurojen välillä sekä löytää ja kehittää uudenlaisia tiedejulkaisemisen käytäntöjä ja tieteellisiä keskusteluareenoja.

Työn alla on muun muassa ajankohtaisen tutkimuksen vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen esiin tuomiseen soveltuva verkkojulkaisualusta, jolla tutkijat ja ammattilaiset saavat äänensä kuuluviin.

Hanketta johtaa akatemiatutkija Kirsi Pauliina Kallio ja koordinoi tutkija Pieta Hyvärinen Tampereen yliopistosta.