Kirjoittajakutsu Alue ja Ympäristö -lehden teemanumeroon 2/2018: Ympäristöpoliittinen ruoka

2018-01-09

Ruoka nähdään yhä vahvemmin ratkaisuna ympäristöongelmiin. Lihan käytön vähentäminen on
tunnistettu yhdeksi vaikuttavimmista tavoista hillitä ilmastonmuutosta. Ylijäämäruoan myyminen
muuntaa ruokahävikin resurssiviisaudeksi. Uudet tuotantoteknologiat ja lyhyet ruokaketjut tuovat
kuluttajaa lähemmäs ruoan tuotantoa. Kaikki nämä ratkaisuyritykset politisoivat ruoan uudella
tavalla. Tällä teemanumerolla haluamme koota yhteen tutkimuksia, joissa kohteena on ruoka
ympäristöpoliittisena kysymyksenä. Tärkeitä kysymyksiä tällöin ovat esimerkiksi: Miten ruokaa koskevat
kiistat konkretisoituvat politiikan eri tasoilla ilmastopolitiikasta ravitsemuspolitiikan toimeenpanoon?
Miten ruokavaliomuutokset nostavat arkiset ruokavalinnat, kuluttajat ja kokit ympäristöpolitiikan
toimijoiksi? Miten ruoka nostattaa tunteita tai jakaa ihmisiä ja miten nämä jakolinjat vaikuttavat
ympäristöpoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen? Mikä rooli yrityksillä ja ruokaketjun eri toimijoilla
on ympäristöongelmien ratkaisijoina? Entä kaupungilla ja maaseudulla ruoan tuotannon ja kulutuksen
tiloina? Kutsumme teemanumeroon sekä empiirisiä että teoreettisia tarkasteluja näistä aiheista.
Teemanumeron tavoitteena on konkretisoida ruokakysymyksen moninaisuutta ympäristöpolitiikan
tutkimuksen kohteena. Kannustamme teemanumeron kirjoittajia pohtimaan myös, millaisia herätteitä
ja vaatimuksia ruokaan liittyvät kiistat asettavat ympäristöpolitiikan tutkimuksen menetelmälliselle
uusiutumiselle.
Teemanumero ilmestyy vuoden 2018 lopussa. Alue ja Ympäristö -lehden kirjoittajaohjeita
noudattavat vertaisarvioitavat artikkelikäsikirjoitukset (5000-7000 sanaa) ja katsaukset (max. 2500 sanaa)
tulee lähettää lehdelle 30.6.2018 mennessä. Muiksi keskustelun aloitteiksi ja kirja-arvioiksi ym. (max.
1000 sanaa) tarkoitetut tekstit lähetetään lehdelle 15.9.2018 mennessä. Kaikki tekstit lähetetään lehden
portaalin kautta, ja ohjeistus uudistuneeseen lähdeviittauskäytäntöön löytyy lehden kirjoittajaohjeista:  https://aluejaymparisto.journal.fi/about/submissions .
Teemanumeron toimittavat:
Piia Jallinoja, Tampereen yliopisto; piia.jallinoja@uta.fi
Pekka Jokinen, Tampereen yliopisto; pekka.t.jokinen@uta.fi
Minna Kaljonen, Suomen ympäristökeskus; minna.kaljonen@ymparisto.fi

Teemanumeron toteutuksessa tehdään yhteistyötä vuonna 2018 lanseerattavan Versus -verkkojulkaisun kanssa. Versus tarjoaa teemanumeron kirjoittajille mahdollisuuden osallistua aihetta koskevaan
yhteiskunnalliseen keskusteluun rinnakkaisten blogitekstien, haastattelujen tai podcastien muodossa.
Versus-julkaisun muodoista ja tavoista neuvotellaan kirjoittajien kanssa käsikirjoitusten arvioinnin
yhteydessä. Teemanumeron artikkelien kirjoittajille järjestetään syyskuussa 2018 seminaari, jossa
käsikirjoituksia työstetään referee-kommenttien pohjalta.